Web Service Documentation, version 1.00, (C) 2009-2011 ASD-Software s.r.o.


Webová služba - základní informace

Název: CedrInfoPublic

Verze: 106

Popis: Služba pro zveřejnění informací z IS CEDR III.

Webová služba - Adresy

Adresa webové služby

Webová adresa na které je webová služba dostupná.

url: https://cedr.mfcr.cz/WS/CedrInfoPublic_v106/Service.svc

WSDL

Definice služby dle WSDL standardu.

url: https://cedr.mfcr.cz/WS/CedrInfoPublic_v106/Service.wsdl

XML Schémata

Dotaz

XML schéma pro dotaz na službu.

url: http://cedr.mfcr.cz/cedr_xml/schemas/cedr/info_public/v_1.0.6/request.xsd

Odpověď

XML schéma pro odpověď od služby.

url: http://cedr.mfcr.cz/cedr_xml/schemas/cedr/info_public/v_1.0.6/response.xsd

XSLT šablony

Webová služba - Parametry

Protokol: HTTP

Webová služba - Reference

Projektová specifikace

Projektová specifikace služby pro poskytování dat z IS CEDR III.

url: https://cedr.mfcr.cz/WS/CedrInfoPublic_v106/documentation/Sluzba_CEDR_info_verejne_v1.17.pdf


Web Service Documentation, version 1.00, (C) 2009-2011 ASD-Software s.r.o.