Web Service Documentation, version 1.00, (C) 2004-2005 ASD-Software s.r.o.


Webová služba - základní informace

Název: Cedr3.InfoNonPublic2

Verze: 102

Popis: Služba 2 pro poskytování neveřejných údajů z IS CEDR III.

Webová služba - Adresy

Adresa webové služby

Webová adresa na které je webová služba dostupná.

url: https://cedr.mfcr.cz/WS/CedrInfoNonPublic2_v102/Service.svc

WSDL

Definice služby dle WSDL standardu.

url: https://cedr.mfcr.cz/ws/CedrInfoNonPublic2_v102/Service.wsdl

XML Schémata

Dotaz

XSD schéma pro dotaz na službu.

url: http://cedr.mfcr.cz/cedr_xml/schemas/cedr/info_non_public2/v_1.0.2/request.xsd

Odpověď

XSD schéma pro odpověď ze služby.

url: http://cedr.mfcr.cz/Cedr_xml/schemas/cedr/info_non_public2/v_1.0.2/response.xsd

XSLT šablony

Webová služba - Parametry

Protokol: HTTP

Webová služba - Reference

Projektová specifikace

Projektová specifikace služby 2 pro poskytování neveřejných informací z IS CEDR III.

url: https://cedr.mfcr.cz/ws/CedrInfoNonPublic2_v102/Documentation/Sluzba_CEDR_info2_neverejne_v1.03.pdf

Certifikát služby platný do 2019-10-03

Veřejná část certifikátu pro přístup ke službě.

url: https://cedr.mfcr.cz/ws/CedrInfoNonPublic2_v102/Documentation/CedrInfoNonPublic2_102_20200929.zip


Web Service Documentation, version 1.00, (C) 2004-2005 ASD-Software s.r.o.