IS CEDR III
Login
Nepřihlášený uživatel
Dnes je 21.1.2022
Skip Navigation LinksHome>Úvod
Aplikace IS CEDR III

Finanční správa spustila 1. srpna 2021 Registr dotací. Nová databáze obsahuje údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu a jejich příjemcích.

Nový Registr dotací nahrazuje Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR III) a veřejnosti nabízí moderní a jednoduché zobrazování údajů o příjemcích a poskytnutých dotacích.

Informační systém Registr dotací (IS ReD) je k dispozici prostřednictvím odkazu https://red.financnisprava.cz na moderních prohlížečích včetně mobilního přístupu.

Provoz webové aplikace CEDR III pro veřejnost bude ukončen ke dni 30.11.2021

Údaje o obsahu a provozu

Na těchto stránkách jsou prezentovány informace o poskytnutých účelových dotacích ze státního rozpočtu evidované v Centrálním registru dotací (IS CEDR III). Dále jsou prezentována data z agentury SAPARD, z informačních systémů MSSF, MSC2007, ISPROFIN, EDS/SMVS a dalších zdrojů. Data jsou pořízena poskytovateli dotací (resorty, agentury) a předána Generálnímu finančnímu ředitelství. Zde dochází k jejich zpracování a uložení do datového skladu. Z něj jsou pak data získávána pomocí SQL a OLAP technologií a prezentována formou tabulek a multidimenzionálních datových kostek. Data jsou dále využívána pro kontrolní a evidenční činnost orgánů finanční správy.
  • Systém obsahuje údaje od roku 1999, maximálně však 20 let od 1. ledna následujícího roku od uvolnění poslední částky v daném projektu. Údaje jsou Generálnímu finančnímu ředitelství předávány čtvrtletně.
  • Vybraná část informací z Centrálního registru dotací je zpřístupněna na Internetu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Údaje jsou zobrazovány včetně informací o provedených kontrolách vůči Administrativnímu registru ekonomických subjektů (ARES) a vůči ROS a ROB.
  • Generální finanční ředitelství neodpovídá za věcnou správnost dat převzatých od poskytovatelů dotací.