Web Service Documentation, version 1.00, (C) 2004-2005 ASD-Software s.r.o.


Webová služba - základní informace

Název: Cedr3PrenosDat

Verze: 211

Popis: Služba na příjem dat do IS CEDR III.

Webová služba - Adresy

Adresa služby

e-mail služby na kterou se zasílá zpráva s informacemí pro import dat.

url: Cedr3PrenosDat211@cedr.mfcr.cz

WSDL

Definice služby dle WSDL standardu.

url: http://cedr.mfcr.cz/SMTP/cedr3PrenosDat_211/wsdl/service.wsdl

Vše v zipu

Kompletní dokumentace, schémata jsou přístupna v zazipovaném souboru.

url: http://cedr.mfcr.cz/smtp/Cedr3PrenosDat_211/documentation/full_tree.zip

XML Schémata

Zpráva s informacemi pro import dat

XML schéma pro zprávu s informacemi pro import dat. Jmenný prostor požadavku : urn:cz:cedr:mfcr:schemas:CedrPrenosDatDavka:v205

url: http://cedr.mfcr.cz/cedr_xml/schemas/cedr/imp_data/v_2.0.5/cedrImpData.xsd
Zpráva s odpovědí na import dat

XML schéma pro zprávu s odpovědí na import dat. Jmenný prostor odpovědi : urn:cz:cedr:mfcr:schemas:CedrPrenosDatDavkaOdpoved:v205

url: http://cedr.mfcr.cz/cedr_xml/schemas/cedr/imp_answer/v_2.0.5/cedrImpAnswer.xsd
Datové typy

XML schéma pro datové typy na tvorbu zprávy pro import a odpověď. Jmenný prostor datových typů : urn:cz:cedr:mfcr:schemas:CedrPrenosDatDatatypes:v205

url: http://cedr.mfcr.cz/cedr_xml/schemas/cedr/datatypes/v_2.0.5/cedrDatatypes.xsd

XSLT šablony

Kontrola zprávy na import dat do IS CEDR III

XSLT šablona kontroluje povinnost vyplnění položek v závislosti na typu operace se záznamem (insert,update,delete) a některé vazby mezi jednotlivými větvemi hierarchické struktury.

url: http://cedr.mfcr.cz/cedr_xml/xslt/v_2.0.5/xslTestPolozek.xsl

Webová služba - Parametry

Protokol: SMTP

Certifikát pro šifrování dat: http://cedr.mfcr.cz/smtp/mfservices20180119.zip

Webová služba - Reference

Dokumentace ke službě rozbalená

Dokumentace ke službě na import dat do IS CEDR III.

url: http://cedr.mfcr.cz/smtp/Cedr3PrenosDat_211/documentation/Sluzba_CEDR_prijem_241.pdf

Dokumentace ke službě zip

Dokumentace ke službě na import dat do IS CEDR III.

url: http://cedr.mfcr.cz/smtp/Cedr3PrenosDat_211/documentation/Sluzba_CEDR_prijem_241.zip

Web Service Documentation, version 1.00, (C) 2004-2005 ASD-Software s.r.o.