Informace pro poskytovatele dotací
IS CEDR III
Dnes je 27.11.2021
Skip Navigation LinksHome>Úvod>Pokyny a info k provozu CEDR
Pokyny a info k provozu CEDR

Lhůty pro předávání dat

Poskytovatel je povinen zaznamenávat nebo přenášet údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích do centrální evidence dotací ve lhůtě do 30 dnů od skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly účelově poskytnuté prostředky poskytnuty. Údaje za čtvrté čtvrtletí včetně provedených změn musí být zaznamenány, případně přeneseny do centrální evidence dotací do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za příslušný kalendářní rok.

Info o provozu

Budování IS CEDR III zapadá do celkové koncepce řešení IS CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu). IS CEDR jako celek se skládá z částí provozovaných na jednotlivých resortech (IS CEDR - resorty a IS CEDR - MF), ze zde řešeného IS CEDR III a z kontrolních subsystémů IS CEDR II pro GFŘ, OFŘ a FÚ.

IS CEDR III se skládá ze dvou samostatných částí:
  • IS CEDR III základní modul
  • IS CEDR III-internet, který je budován pro zpřístupnění údajů o dotacích prostřednictvím internetu

Služby poskytované IS CEDR