Nápověda k aplikaci
IS CEDR III
Dnes je 22.10.2021
Skip Navigation Links
Zobrazení projektů ze sestav
Realizace funkčnosti ve výsledném zobrazení MDX dotazu (tabulce), která formou hypertextových odkazů nad číselnými hodnotami umožní, aby na jejich základě byly zobrazeny projekty, ze kterých byla výsledná hodnota konstruována.

Obecná pravidla pro orientaci na zobrazené stránce:
 • Podržením kurzoru zejména nad grafickými objekty (např. , , ) nebo nad položkami tabulek, získáte rychlou nápovědu ve formě žlutého obdélníčku s textem (např. ).
 • Pokud obsahuje tabulka více řádků, než kolik je povoleno najednou zobrazit, přejdete na další řádky tabulky kliknutím na požadované číslo stránky ( ).
 • Pokud se nadpis sloupce tabulky chová jak hyperlinkový odkaz (po najetí myší se změní kurzor), je sloupec možno podle uvedené položky řadit. Řazení spustíte kliknutím na název sloupce.
 • Symbol otevírá příslušnou sekci zobrazení stránky.
 • Symbol minimalizuje příslušnou sekci zobrazení stránky.
 • Případné tlačítko v aplikaci otevře aktuální nápovědu k příslušné sekci. Kompletní nápověda s obsahem se otevře po stisku volby Nápověda v menu.
 • Tabulky s výsledky se zobrazují i v případě, že neobsahují žádné záznamy. O počtu nalezených záznamů jste informováni vpravo pod patou tabulky.
 • Případné tlačítko v aplikaci otevře speciální tiskovou stranu pro příslušnou sekci aplikace.
Tabulka
Práce s tabulkou odpovídá popisu uvedenému v odkazu Zobrazení sestav tohoto návodu. V případě, že exituje pro příslušnou kostku reverzní mechanismus pro zobrazení projektů, ze kterých byla příslušná hodnota konstruována, jsou hodnoty v tabulce zobrazeny jako hypertextové odkazy.

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Zobrazení výsledné reverzní sady (reverzní stránky)
 • přes kontextové menu v záhlaví stránky je možné se vrátit na stránku s výsledkem dotazu a zvolit případně zobrazení další reverzní sady,
 • volbou "Rozšířený způsob zobrazení výsledků" v boxu "Nastavené podmínky" je možné definovat způsob zobrazení detailu informace o projektu,
 • tabulka s počtem nalezených záznamů na stránce obsahuje souhrnné údaje o reverzní sadě,
 • přechod na detail projektu se provede přes ikonu v prvním sloupci výsledné reverzní sady (tabulka s čísly projektů),
 • z názvu subjektu se kvůli přehlednosti zobrazuje pouze několik prvních znaků, celý název je přístupný formou tooltipu po najetí kursorem na příslušný název,
 • řádky ve výsledné tabulce 2 je možné řadit kliknutím na záhlaví příslušného sloupce.


Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


V aplikaci je nastaven maximální počet zobrazovaných záznamů s ohledem na smysluplnou práci s vrácenou reverzní sadou a nutností přenášet velké objemy dat. V případě, že je počet projektů v reverzní sadě větší než nastavená hodnota, zobrazí se následující upozornění.

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Zobrazení detailu projektu při volbě z reverzní stránky ve verzi standard:
 • volbou přes kontextové menu se lze vrátit buď do reverzní stránky, nebo do stránky výsledku dotazu.


Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Zobrazení detailu projektu při volbě z reverzní stránky v rozšířené verzi:
 • volbou přes kontextové menu se lze vrátit buď do reverzní stránky, nebo do stránky výsledku dotazu.


Kliknutím otevřete ilustrační obrázek
Související odkazy: