Nápověda k aplikaci
IS CEDR III
Dnes je 19.9.2021
Skip Navigation Links
Uložené sestavy
Jedná se o seznam uložených sestav uspořádaných do stromového zobrazení, kdy odkazy na jednotlivé sestavy je možné zapojovat do stromu jako jeho listy. Strom je možné libovolně hierarchicky uspořádat, přidávat do něj složky, a statistiky tak různým způsobem členit. Sestavy vytváří a ukládá pro uživatele osoba s administrátorským oprávněním pro modul sestav.
Další sestavy je možné vytvořit pomocí volby Tvorba sestav.

Obecná pravidla pro orientaci na zobrazené stránce:
  • Podržením kurzoru zejména nad grafickými objekty (např. , , ) nebo nad položkami tabulek, získáte rychlou nápovědu ve formě žlutého obdélníčku s textem (např. ).
  • Pokud obsahuje tabulka více řádků, než kolik je povoleno najednou zobrazit, přejdete na další řádky tabulky kliknutím na požadované číslo stránky ( ).
  • Pokud se nadpis sloupce tabulky chová jak hyperlinkový odkaz (po najetí myší se změní kurzor), je sloupec možno podle uvedené položky řadit. Řazení spustíte kliknutím na název sloupce.
  • Symbol otevírá příslušnou sekci zobrazení stránky.
  • Symbol minimalizuje příslušnou sekci zobrazení stránky.
  • Případné tlačítko v aplikaci otevře aktuální nápovědu k příslušné sekci. Kompletní nápověda s obsahem se otevře po stisku volby Nápověda v menu.
  • Tabulky s výsledky se zobrazují i v případě, že neobsahují žádné záznamy. O počtu nalezených záznamů jste informováni vpravo pod patou tabulky.
  • Případné tlačítko v aplikaci otevře speciální tiskovou stranu pro příslušnou sekci aplikace.
Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Zobrazení sestavy
Zobrazení databáze v uživatelském režimu se provede kliknutím na název databáze, která se chová jako hypertextový odkaz.
V administrátorském režimu se příslušná sestava vybere kliknutím na její název a zobrazí kliknutím na tlačítko Zobrazit v záhlaví stránky.

Mazání sestavy
Je možné pouze v administrátorském režimu. Příslušná sestava se vybere kliknutím na její název a smaže kliknutím na tlačítko Smazat v záhlaví stránky.Související odkazy: