Nápověda k aplikaci
IS CEDR III
Dnes je 19.9.2021
Skip Navigation Links
Tvorba sestav
Jedná se o grafické rozhraní, které umožňuje návrh sestav ze struktury kostky OLAP databáze.

Obecná pravidla pro orientaci na zobrazené stránce:
 • Podržením kurzoru zejména nad grafickými objekty (např. , , ) nebo nad položkami tabulek, získáte rychlou nápovědu ve formě žlutého obdélníčku s textem (např. ).
 • Pokud obsahuje tabulka více řádků, než kolik je povoleno najednou zobrazit, přejdete na další řádky tabulky kliknutím na požadované číslo stránky ( ).
 • Pokud se nadpis sloupce tabulky chová jak hyperlinkový odkaz (po najetí myší se změní kurzor), je sloupec možno podle uvedené položky řadit. Řazení spustíte kliknutím na název sloupce.
 • Symbol otevírá příslušnou sekci zobrazení stránky.
 • Symbol minimalizuje příslušnou sekci zobrazení stránky.
 • Případné tlačítko v aplikaci otevře aktuální nápovědu k příslušné sekci. Kompletní nápověda s obsahem se otevře po stisku volby Nápověda v menu.
 • Tabulky s výsledky se zobrazují i v případě, že neobsahují žádné záznamy. O počtu nalezených záznamů jste informováni vpravo pod patou tabulky.
 • Případné tlačítko v aplikaci otevře speciální tiskovou stranu pro příslušnou sekci aplikace.
Výběr kostky
V tomto kroku provedeme výběr kostky, ze které chceme sestavu vytvořit. K orientaci, co daná kostka obsahuje nám slouží popisky v tabulce ve sloupcích Dimenze a Hodnoty.
Výběr kostky provedete kliknutím na ikonu před názvem kostky.
V případě, že aplikace obsahuje odkaz pouze na jednu kostku, pokračuje aplikace rovnou Návrhem sestavy.

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Návrh sestavy
Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


V levém okně se nachází Struktura kostky, která je členěna do dvou základních částí. Obsahuje úroveň Dimenzí a Measures (Hodnot).
Přesto, že se jedná o multidimenzionální strukturu, je její výsledkem zobrazení dvourozměrné, ve formě tabulky. Proto je třeba definovat, co se má ve výsledné sestavě objevit v řádcích a sloupcích - tzn. přenést příslušné definice dimenzí a hodnot do oken Do řádků a Do sloupců.
Technicky to provedeme následujícím způsobem:
 • označíme ty větve nebo části větví v okně Struktura kostky (označení provedeme zaškrtnutím checkboxu před názvem dimenze nebo některé její podřízené struktury (úrovně nebo členu) nebo hodnoty).
Kliknutím otevřete ilustrační obrázek
 • kliknutím na tlačítko přeneseme vybrané části struktury do okna Do řádků. Vybrané části stromu se přenesou - tj. již je není možné znovu vybrat v okně Struktura kostky.
Kliknutím otevřete ilustrační obrázek
 • stejným způsobem postupujeme při přenosu vybraných údajů do okna Do sloupců.
Kliknutím otevřete ilustrační obrázek
 • je nepřípustné
  • vkládat členy jedné dimenze do řádků i do sloupců
  • vkládat Hodnoty (Measures) jak do řádků tak do sloupců
 • je možné již definovanou strukturu v řádcích i sloupcích měnit a to tak, že
  • vybereme příslušnou položku (kliknutím na ni) a použijeme tlačítko - vybraná část struktury se přenese zpět do okna Struktura kostky
  • použijeme tlačítko - celý obsah příslušného okna se přenese zpět do okna Struktura kostky
  • pohybujeme se po vybrané struktuře a upřesňujeme žádané zobrazení zaškrtáváním nebo odškrtáváním hodnot v jednotlivých checkboxech. V případě, že vybíráme hodnoty z jednotlivých úrovní (jsou označeny symboly ...), máme možnost upřesnit svůj požadavek a vybírat z jednotlivých členů (Members) úrovně (Level). Učiníme tak přes tlačítko , které se objeví v okamžiku, kdy klikneme na název úrovně, která obsahuje nějaké členy (jejich počet je uveden v závorce za názvem úrovně). Všechny členy jsou načteny do tabulky, pro kterou platí Obecná pravidla pro orientaci na zobrazené stránce.
Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


  • tabulku členů úrovně je možné prohledávat použitím formuláře nad tabulkou Members. V prvním DropDown menu vybereme způsob, kterým bude tabulka prohledávána, přičemž jednotlivé volby znamenají:
   • = - hledaný výraz je totožný s pohledávaným řetězcem
   • % like % - hledaný výraz je obsažen, kdekoliv v prohledávaném řetězci (např. výraz kop je nalezen ve výrazu nakopat)
   • like % - hledaný výraz se nachází na začátku prohledávaného řetězce (např. výraz kop je nalezen ve výrazu kopanina)
   • % like - hledaný výraz se nachází na konci prohledávaného řetězce (např. výraz kop je nalezen ve výrazu kop)
   • vše - zrušení všech nastavených filtrů, zobrazení všech členů úrovně (Members)
  • hledaný výraz doplníme do textboxu a stiskneme tlačítko pro vyhledání ("...") umístěné vedle textboxu. Výsledek je zobrazen v tabulce členů (Members).
Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Generování sestavy
V případě, že jsme vytvořili strukturu sestavy dle našich požadavků, použijeme tlačítko Generovat v záhlaví stránky. Tato volba vygeneruje strukturu dotazu pro zobrazení sestavy, kterou můžeme dále upravovat. Pokud však budeme provádět další úpravy, je třeba vždy znovu provést generování struktury dotazu pro zobrazení sestavy!!!

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek


Zobrazení sestavy
Pokud struktura dotazu odpovídá našim požadavkům, zobrazíme výslednou tabulku tlačítkem Zobrazit v záhlaví stránky.

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek
Související odkazy: