Nápověda k aplikaci
IS CEDR III
Dnes je 19.9.2021
Skip Navigation Links
Výběr příjemce pomoci
Obecná pravidla pro orientaci na zobrazené stránce:
 • Podržením kurzoru zejména nad grafickými objekty (např. , , ) nebo nad položkami tabulek, získáte rychlou nápovědu ve formě žlutého obdélníčku s textem (např. ).
 • Pokud obsahuje tabulka více řádků, než kolik je povoleno najednou zobrazit, přejdete na další řádky tabulky kliknutím na požadované číslo stránky ( ).
 • Pokud se nadpis sloupce tabulky chová jak hyperlinkový odkaz (po najetí myší se změní kurzor), je sloupec možno podle uvedené položky řadit. Řazení spustíte kliknutím na název sloupce.
 • Symbol otevírá příslušnou sekci zobrazení stránky.
 • Symbol minimalizuje příslušnou sekci zobrazení stránky.
 • Případné tlačítko v aplikaci otevře aktuální nápovědu k příslušné sekci. Kompletní nápověda s obsahem se otevře po stisku volby Nápověda v menu.
 • Tabulky s výsledky se zobrazují i v případě, že neobsahují žádné záznamy. O počtu nalezených záznamů jste informováni vpravo pod patou tabulky.
 • Případné tlačítko v aplikaci otevře speciální tiskovou stranu pro příslušnou sekci aplikace.
Obecná pravidla pro zadávání parametrů pro vyhledávání:
 • Pro základní vyhledávání slouží položky
  • (Identifikační 8-místné číslo subjektu)
  • Název příjemce pomoci (stačí zadat pouze část názvu)
 • Přes volbu Rozšířené podmínky pro vyhledávání, kliknutím na symbol se dostanete na další doplňkové parametry, které je však vždy vhodné kombinovat s některým ze základních parametrů.
 • Volba Rozšířený způsob zobrazení výsledků určuje, jaký výsledek detailu vám bude zobrazen: základní nebo rozšířený.
 • Rychlost odpovědi přímo závisí na omezení, která dotazem definujete. Přesnější podmínka znamená rychlejší přístup k výsledné množině záznamů.
Zobrazení výsledků vyhledávání

Výsledkem vyhledávacího procesu je tabulka se záznamy, odpovídající parametrům, které jste zadali do filtru. Přičemž o tom jaké jste nastavili podmínky vás informuje panel Nastavené podmínky. V tomto panelu máte ještě znovu možnost zvolit způsob zobrazení výsledků zatrhnutím volby Rozšířený způsob zobrazení výsledků.
Do detailu zobrazeného záznamu se dostanete kliknutím na ikonu v prvním sloupci tabulky nalezených záznamů.

Kliknutím otevřete ilustrační obrázek